KATOOMBA 500g PREMIUM RED CHILLI POWDER (EXTRA HOT)

$3.15

KATOOMBA

Trust
Icon

KATOOMBA 500g PREMIUM RED CHILLI POWDER EXTRA HOT (සැර වැඩියි මිරිස් කුඩු /மிளகாய் தூள் மிகவும் காரமானது / मिर्च पाउडर भी तीखा)